Revelations 8, 2018

You kill Me!, 2017

study of a wintertime hellscape, 2017

IKEA knits, 2016

  • "älskling, jag är överväldigad av belåtenhet... vad är detta manisk känsla?"

  • "frukta inte, min kärlek. här på IKEA detta kallas 'mysiga'."

  • machine-knit sweater, pants and dress

  • spring 2016